jjmedia.pl

Wspieramy hospicja i inne organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ "DARU POMORZA" W GDYNI

STOWARZYSZENIE
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ "DARU POMORZA" W GDYNI

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ "DARU POMORZA" W GDYNI

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: ALEJA JANA PAWŁA II
81-963 GDYNIA woj. POMORSKIE
NIP: 5861550199
REGON: 19023926800000
Wpis do KRS: 2001-08-29
Więcej informacji: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ "DARU POMORZA" W GDYNI

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !