jjmedia.pl

Wspieramy hospicja i inne organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE TERAPII I PROFILAKTYKI SZKOLNEJ "PRZEMIANA"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE TERAPII I PROFILAKTYKI SZKOLNEJ "PRZEMIANA"

STOWARZYSZENIE TERAPII I PROFILAKTYKI SZKOLNEJ "PRZEMIANA"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: PL. ŚW. GRZEGORZA 5
83-110 TCZEW woj. POMORSKIE
NIP: 5932309336
REGON: 19263740600000
Wpis do KRS: 2001-08-10
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE TERAPII I PROFILAKTYKI SZKOLNEJ "PRZEMIANA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !